Kommunikationspraktikant våren 2018

Praktikant strategisk kommunikation